Европейската комисия одобри допълнителни мерки за подкрепа на земеделските производители в условията на извънредни мерки срещу коронавируса COVID-19 и кризисните явления в икономиките.

Анализ: Субсидии за всички ще има от сърце

Официално вече са публикувани регламентите, които дават правно основание на държавите членки на Европейския съюз да започнат на своя територия специалното подпомагане, което Европейската комисия осигурява на сектор „Земеделие“ за борба с кризата, причинена от COVID-19. Българската държава вече обяви част от мерките, които предприема за подпомагане на селското стопанство.

Земеделието и селските райони са единствената обща политика на ЕС и субсидиите за тази политика идват от бюджета на Съюза, коментира пред БНР председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова.

Брюксел дава зелена светлина на няколко типа мерки. Една от тях е директната подкрепа за фермерите и за селските райони.

„Например да се дават в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до 200 хил. евро на фермери и на други земеделски бизнеси в селските райони, заеми с ниска лихва или гаранции за покриване на техните оперативни разходи“, поясни Светлана Боянова.

Позволяват се и по-високи авансови плащания – както за директните плащания, така и за някои от мерките в ПРСР. В рамките на държавния бюджет могат да се предоставят и държавни помощи в рамките на 100 хил. евро на ферма и до 800 хил. евро за преработвателните предприятия, уточни Боянова.

Някои от мерките са свързани с повече административна гъвкавост – например удължаване на срокове за подаване на документи.

При мерките, свързани с пазара, има предвидени варианти маслото, сиренето и месото да могат да се складират частно, за да се намали предлагането на пазара на такива продукти поради свитото потребление.

Да компенсират фермерите за това, че ще ги съхраняват за известен период от време, което струва пари. В годините ние не направихме организации на производители, а реално тези пазарни мерки се прилагат през организации на производителите, не от индивидуални фермери. Оттук тръгва цялата „сложност“ в прилагането на тези мерки в България“, коментира Светлана Боянова.

Не повече от 1% от бюджета на ПРСР, или 56 млн. лева за България, може да се използва и за така нареченото хоризонтално подпомагане с директни суми за зедемелските производители и малки агрохранителни бизнеси. Това е и мярката, която изглежда най-атрактивна на българска почва.

Оттук нататък трябва много внимателно да видим кого подпомагаме и за какво, коментира експертът.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Министърът: Недоговорените бюджети да се пренасочат към уязвими сектори

Мярка Covid-19: Какви разходи може да покрива?

Предложение: Пари от следващата ОСП - помощ по мярка COVID-19