Очакванията за добра реколта от слънчоглед в повечето райони на страната се оправдаха, но производители и търговци се опасяват от световната тенденция към намаление на цените.
 
 
Слънчогледовата реколта, прибрана до втората десетдневка на септември тази година, е 1,543 млн. тона, стана ясно от оперативен анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
Количеството отстъпва на миналогодишното едва с 0,7%, въпреки че жътвената кампания изостана с 12%, а засетите площи са с близо една десета по-малко в сравнение с 2017 г. 
 
Намалението на площите за реколтиране до 7,347 млн. декара се компенсира от значително по-високия среден добив. Този показател нараства на годишна база с 13% до 258 кг/декар.
 
Средната изкупна цена на слънчогледа у нас в края на септември точно повтаря стойността от същото време на миналата година – 541 лв./тон. Това е резултат от поевтиняване на слънчогледа с 8 лв. или с 1,5% миналата седмица.
 
Площите, заети със слънчоглед през тази година, намаляха в световен мащаб. Маслодайната култура стана част от търговската война между САЩ и Китай. На 24 септември Щатите наложиха 10-процентно мито върху вноса на китайски слънчоглед, а от 1 януари 2019 г. ставката ще се повиши на 25%. Опасенията на пазара са, че тази мярка може да доведе до свръхпредлагане на пазара и намаление на цените.
 
Някои от най-големите складове в САЩ предлагат слънчогледа по 334 долара/тон след спад на цената с 6 долара/тон от началото на този месец. По курса на българската валута поевтиняването е с 10 лв./тон до 557 лв./тон.