Това е най-добрата година от 2017 г. насам за зърнопроизводството у нас. Добитата пшеница е с 52 % повече от предходната година, обяви министърът на земеделието Христо Бозуков на онлайн заседание на Консултативния съвет по зърно. 

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

През настоящата година производството на пшеница достигна 7,16 млн. тона. Реколтирани са 1 204 334 ха при среден добив от 594 кг/дка. При ечемика се наблюдава ръст в производството с 27,2 %, а при рапицата – с 36,0 %. Реколтирани са 130 581 ха с ечемик, а производството е 698 761 тона при среден добив от 535 кг/дка. Произведеното количество рапица е 376 364 тона при реколтирани 133 356 ха и среден добив от 282 кг/дка.

В някои райони на страната засушаването е предизвикало щети в различна степен при царевицата и слънчогледа, което ще се отрази върху количеството на реколтата. До момента са прибрани 47 % от площите за реколтиране с маслодаен слънчоглед и 17 % от площите с царевица. 

Министерството: Производството на слънчоглед е 934 853 тона при среден добив от 236 кг/дка. Добивът от царевица към днешна дата е 552 226 тона при средно 551 кг/дка.

В периода на жътвената кампания са взети 1 263 проби от 2 602 276 тона пшеница в 27 области на страната. Това е 36,5 % от реколтираното количество. Резултатите показват, че 49,40 % от общото производство, или 3 536 305 т. са с качество, което удовлетворява изискванията за производство на висококачествени брашна.

Зърнопроизводителите отчетоха сравнително спокойна и нормална стопанска година в повечето региони на страната. По думите им не се наблюдават проблеми с качеството на добитата продукция при различните култури и очакванията им са за добра реколта от слънчоглед и царевица.

На срещата беше засегната и темата с цената на хляба. Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите в България, настоя ДДС на хлебните изделия да бъде намалена на 9 %. Ресорното министерство е подкрепило това искане в официално писмо до Министерството на финансите.

На срещата бе обсъден е приемът по мярката „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, който приключва на 24 септември. До момента са подадени 10 966 заявления, като се очаква до края на деня да постъпят още около 1000.