Самоконтролът във фермата за норки в старозагорското село Маджерито не е бил ежеседмичен, както е трябвало по схема, а са се изследвали само определено количество животни. Това става ясно след проверките, назначени от служебния министър, съобщават от агроведомството.  

Заплаха: Хиляди тонове вълна се изхвърлят ежегодно в реки и дерета

Установени са и нарушения, свързани с биосигурността на животновъдния обект, хуманното отношение към животните и проследимостта на страничните животински продукти. "Във връзка с всички посочени несъответствия БАБХ ще наложи съответните наказателни мерки", се казва още в прессъобщението.

Сега в ход е нова Програма за контрол и надзор на COVID-19 при норки, отглеждани за добив на ценни кожи в България през 2021-2022 г. Тя вече е одобрена от Агенцията по храните след разпореждане на зам.-министър Крум Неделков и ще бъде изпълнявана в обекти с капацитет над 500 животни.

Друга причина за приемане на програмата са констатираните обстоятелства при разпоредената проверка във фермата за норки в село Маджерито, заявяват от министерството и уточняват:

„Установено е, че през ноември миналата година е променена първоначално създадената програма за контрол и надзор, като по този начин отпада задължението за ежеседмично изследване на трупове на животни при определена схема. Изменението настъпва само три месеца след приемането на програмата. Като мотив е посочено, че не са установени положителни проби от изследвани животни.“

В приетия първоначален вид на Програмата за контрол и надзор на COVID-19 през 2020 г., като част от задължението за самоконтрол на фермата, е било заложено ежеседмично изследване на трупове на животни, резултат от технологична смъртност, спазвайки определена схема. Резултатите от проверката във фермата показват, че схемата не е била спазвана, тъй като са изследвани ограничен брой проби.

В изменената Програма, приета със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 20 ноември 2020 г., поради липса на положителни проби изследванията са заменени с ежедневни клинични прегледи от регистриран ветеринарен лекар и ежедневно следене на смъртността на норките.