Имаме да работим в много посоки и имаме какво да постигнем, както като администрация, съвместно с Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), така и с развъдните асоциации и техните членове. Това каза Силвия Василев, директор на дирекция “Животновъдство” в земеделското министерство по време на уебинар за успешна селекция и геномна оценка, организиран от Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за България. Агри.БГ излъчи събитието на живо.

Говедовъдство: Как да постигнем успешна селекция чрез геномна информация?

По думите на Силвия Василева, като политика, земеделското министерство се стреми да подпомогне дейността на развъдните асоциации. 

“От една гледна точка не са минали малко години. Първите развъдни асоциации съществуват от 2000 г., но имайки предвид това, което трябва да постигнем, те са все още в една ранна възраст. Има в каква посока да се развиват и по какво да работим заедно”, категорична е тя.

В България развъдните асоциации, както и фермерите, се подпомагат по различни схеми. Нашата държавна помощ съответства на европейското законодателство и е позиционирана в две посоки. 

“Втората част е за контрол на продуктивните качества на отглежданите у нас животни под селекционен контрол. Нещата, които ние правим тук са по-различни от това, което се прави в САЩ. Съвместно, благодарение на дискусиите с развъдните организации и ИАСРЖ, направихме промяна и пренотифициране на помощта. Тази промяна е в посока насочване на ресурс към неща, които ще ни дадат информация за самите приплоди  и това да имаме по-реална преценка за активната част на популацията”, добави Василева.

С тези промени министерството даде възможност на фермерите и развъдните асоциации да осъществяват т.нар тестиране на бици чрез преценка на мъжките приплоди. Като това подпомагане е насочено към млечните и комбинирани породи. 

“От тази година, за да има по-голяма прецизност и прозрачност. в рамките на развъдните асоциации, поставихме още едно условие. Новото е, че развъдните асоциации трябва да поставят копие от зоотехническия сертификат и ДНК карта. В момента този прием е отворен за кандидатстване”, каза експертът.

Втората мярка е за тестиране на млади разплодни животни. 

“Това подпомагане е насочено към специализираните месодайни животни. В случая отново се обхваща определена част от популацията, а именно 1.5%. Тук отново се изисква списък, който трябва да се представи пред ИАСРЖ на младите мъжки животни, които ще бъдат тестирани по собствена продуктивност, респективно в нарочено депо или в обособен животновъден обект.”, уточни Силвия Василева.

По думите й, тази държавна помощ ще продължи да се прилага както през настоящата година, така и през 2022 г.