Във Видинско има земеделски фирми, които от години ползват земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) под наем на много високи цени, но не заплащат дължимите месечни суми.” С това оплакване земеделци от областта се обръщат към народен представител, който отнася проблема им към агроминистерството.

Вижте още: След тежка среща при премиера: Позволение за внос на слънчоглед от Украйна няма да има до 1 декември 2023 г.

Фермерите твърдят, че тази порочна практика изкуствено вдига рентите в региона, респективно крайната себестойност на продукцията им. „Проблемът е, че сигнализиращите ме трябва да заплащат рента на арендодателите, а фирмите, ползващи земи от ДПФ не плащат”, заявява депутатът.

В отговор на запитването от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) предоставят следната информацията, получена от ОДЗ – Видин:
  • За стопанската 2021/2022 г. в има 107 ползватели по 224 договора с обща площ 75 029,992 дка от ДПФ; Дължимата сума за ползване възлиза на 5 994 266,62 кв., а внесената от ползвателите сума е с 74 051,51 лв. по-малко (5 920 215,11 лв.). Според  ОДЗ – Видин договорите за ползване на имоти от ДПФ на длъжниците са прекратени на основание издадени изпълнителни листове;
  • За стопанската 2022/2023 г. – 104 ползватели по 231 договора с обща площ 78 127,431; За този период са внесени 8 068 182,07 лв., които са с 10 675,81 лв. по-малко от дължимото. На неизрядните ползватели по договорите за аренда са изпратени уведомления;
  • За стопанската 2023/2024 – 85 ползватели по 213 договора с обща площ 77 303,817 дка. Арендата за тях възлиза на 8 870 864,14 лв. Към 25.09.2023 г. са изпратени уведомления на всички ползватели по договори за аренда на земи от ДПФ, като крайният срок за погасяване на задълженията е 01.10.2023 г. По част от договорите има постъпили плащания.

От агроминистерството прилагат и справка, в която могат подробно да се видят фирмите, ползватели на ДПФ във Видинско, както и тези от тях с договори за най-много площи. Предоставена е и информация за длъжниците, неизплатили сумите по арендата. Може да видите справката в отговора на МЗХ тук.