Ще се отдават ли пасища приоритетно на животновъди, овощари и зеленчукопроизводители? Темата е обсъдена по време на Консултативен съвет по поземлени отношения. Това стана ясно по време на брифинг в земеделското министерство.

"Консултативния съвет (КС) по поземлени отношения е изключително важен за нас, защото тези отношения са фундамент за българското земеделие. Темата е доста сложна и оттук нататък смятаме да ускорим работата на този съвет. Днешната тема е приоритетно предоставяне на пасища за животновъди и на земя за животновъди, производителите на плодове и зеленчуци, при това на млади земеделски производители. И сме възприели и понятието нови земеделски производители, защото не всички нови са млади", обясни земеделският министър Кирил Вътев, който уточни, че става въпрос за разпределението на общински и държавни пасища и земи.

"Ако на база животинска единица (ЖО) има излишък, отново той да остане при животновъди и то най-близо до животновъдния обект на съответния животновъд, а не през два баира, 10-20 км, както има случаи досега.

Всеки протокол от нашите заседания ще отива в Комисията по земеделие и се надяваме оттам да срещнем пълна подкрепа, за да можем да ускорим наистина промените. Нашето желание е да направим максимално голям брой взаимно обвързани и логични промени, така че да не работим само на парче", добави Вътев.

Представители на бранша също изказаха своето мнение след срещата.

Симеон Караколев, НОКА

Искам да благодаря на управляващото мнозинство в Народното събрание, които с упорити темпове приучават българските животни на фотосинтеза. Говоря това във връзка с промяната в Закона за земеделските земи и облекчаването още повече на процедурата за промяната във фотоволтаици. Това беше в контекста на шегата.

Абсолютно подкрепяме всичко, което се прави в полза на българските животновъди и с промяната в Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи, в частта за методиката за разпределение на пасищата - справедливо разпределяне на пасищата. По същия начин и в приоритизиране на българските животновъди при наемането на земя от държавните и общинските поземлени фондове.

Голяма част от българските животновъди не разполагат с обработваема земя и това ги поставя в остра зависимост от производството на фуражи. Така че това, което се случва в момента, е просто пример как трябва да се работи когато коментираш, че някой сектор, е приоритетен.

 

Илия Проданов, НАЗ

Може би поземлените отношения са най-ключовата тема в днешно време. Дано чрез този КС ускорим някои законодателни инициативи относно собствеността и ползването на земеделските земи, които доста време вече възпрепятстват нормалното стопанисване на земята.

Относно приоритета на животновъдите, ние приветстваме идеята на Министерството да даде приоритет за пасища на животновъдите, но това е изключително неприятна ситуация в момента - хора без животни да имат достъп до пасища. Използвам момента и да изразя острото несъгласие на НАЗ с промените в Закона за опазване на земеделските земи. Това просто е недопустимо - при наличието на толкова земя, която не се обработва, ние да целим създаването на ВЕИ в пета категория земя.

Надявам се народните представители да се вразумят и да преосмисля това решение.

 

Благовеста Василева, животновъд, Дивата ферма

На този КС е много важна темата за двата сектора, които са най-застрашени и са по-малко от 2% от общата обработваема площ. Това са биоживотновъдството и биоземеделието. Поземлените отношения, давайки приоритет на животновъдството, в частност и на биоживотновъдството, ще даде един тласък за развитието на един сектор, който наистина има нужда.