Производителите на черупкови плодове в страната искат да направят вътрешен анализ на сектора си. За целта Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове в България изпрати писма с конкретни и различни въпроси до Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд "Земеделие", както и до Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), научи Агри.БГ.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024?

 

"Основната идея е да видим как се справя секторът и то от 2014 г. до момента. Ние искаме да разберем от гледната точка на институциите в какво положение се намираме, за да можем заедно с тях да направим анализ на сектора и да видим къде и с какво би могъл да бъде подпомогнат", обясни председателят на асоциацията Илиас Сарнук.

В организацията на черупковите плодове членуват общо 57 производители и преработватели. 

"В сектора има общо над 1000 производители на черупкови плодове. За нас е важно да съберем цялата тази информация от трите институции, за да можем да я анализираме и да направим стратегия. Към момента работя с публични данни от декември 2016 г. за биологичните производители на черупкови плодове. Информацията е лимитирана, а ние държим изключително много на нея. Надяваме се Министерството на земеделието и храните да ни отговори в срок", добави Сарнук.

Към момента секторът се справя без особено финансиране.

"Искаме информация от земеделското министерство най-вече за годината на създаване на насажденията, за да видим кои са младите градини. Идеята ни е да разграничим реалните от фиктивните производители и ако е възможно тези, които през последните пет години не са доказали и един килограм добив, да бъдат ограничени от субсидиране под някаква форма", разясни председателят на организацията.

Ето и за каква информация настоява организация от различните институции.

От Министерството на земеделието
- налични площи с черупкови плодове (по години);
- брой и размер на стопанствата;
- произведена конвенционална и биологична продукция;
- внесени количества черупкови плодове;
- годишно потребление.

 

От Държавен фонд "Земеделие"
- заявените по години площи с черупкови плодове от 2014 г. до момента, разделени по области и година на създаване, както и по сортов състав;
- средстава, които са получени от производителите на черупкови плодове от 2014 г. до момента по линия на ОСП и по линия на държавните помощи.

 

Българската агенция по безопасност на храните
- регистрираните в БАБХ преработватели на черупкови плодове по години на регистрирация от 2014 г. до момента;
- регистрираните предприятия в хранително-вкусовата промишленост, които произвеждат храни, в които се влагат черупкови плодове;
- изнесените количества черупкови плодове по области и години от 2014 г. до момента.