Пчелари с най-малко 32 пчелни семейства ще могат да кандидатстват за финансиране по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Финансовата помощ за един кандидат възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро и ще се изплаща на два транша. Очаква се приемът на проекти да бъде отворен през май 2019 г. 
 
Това съобщиха експерти от Областния информационен  център – град Добрич, на среща с пчелари от Областния пчеларски съюз „Добруджа". Форумът се проведе в град Тервел. Подмярка 6.3 има за цел икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Ще се подпомагат проекти на физически лица, ЕТ, ЕООД, ООД и кооперации със стопанства в границите между 2000 евро и 7999 евро стандартен производствен обем.
 
Областният пчеларски съюз обхваща повече от 30 000 пчелни семейства от общините Тервел, Добричка, Крушари, Каварна, Шабла, Балчик. На 10 март предстои среща с пчелари от община Генерал Тошево, за да се възстанови общинското сдружение там.
 
Така Добричка област ще бъде единствената с работещи пчеларски организации във всички общини, подчерта Добрин Добрев, председател на областната структура. Членовете на съюза са подходящи кандидати, тъй като повечето отглеждат професионално около и над 100 пчелни семейства, което е поне три пъти повече от допустимото изискване по подмярка 6.3.
 
 
С пчеларите беше дискутирана и още една очаквана подмярка от ПРСР - 16.4. „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. По нея се предвижда финансиране на създаването и развитието на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Допустими кандидати са организации, съставени от земеделски стопани или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретната къса верига или в обхвата на даден местен пазар.
 
Експертите и браншовиците дискутираха допустимостта на пчеларите по двете представени подмерки и начина на изчисляване на стандартен производствен обем. 
 
Лекторите от ОИЦ предоставиха информация за провеждането на изложения, панаири и фестивали в България и държави-членки на ЕС, чрез които производителите на мед и пчелни изделия ще могат да популяризират и реализират продукция си и да намерят партньори и пазари.