Размерът на плащането за един допустим за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2019 г. е 194,58 лв. на хектар.

Подмярка 13.3: Вижте ставките за подпомагане

Ставката е определена със заповед на министъра на земеделието на 29 май. Плащането се очаква до края на следващата седмица, обяви днес Десислава Танева на брифинг в Министерски съвет.

Целият бюджет по схемата е в размер на 635 млн. лева. Първото и основно плащане от близо 600 млн. лв. беше направено на 16 декември 2019 г. Предстои доплащането от 35 млн. лв.

За сравнение миналата година земеделските стопани, бенефициенти по СЕПП, получиха по 195,73 лв. на хектар.