100 751 заявления за подпомагане са подадени за Кампания 2020 г., от които 3 172 постъпиха по електронен път чрез Системата за електронно управление (СЕУ), съобщават от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

Директни плащания: Фермерите подадоха 100 751 заявления за Кампания 2020

Общо 65 474 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ. Приетите заявления са за 3 806 396 хектара земя. Над 15% от заявените площи са очертани в СЕУ – над 500 000 ха. 

По основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП) участие са заявили 56 464 земеделски стопани, които са декларирали 3 767 557 хектара земя.

До момента приключените заявления са 100 055 от общо 100 751 подадени. 

От ДФЗ припомнят, че срокът за подаване на заявленията без санкция приключи на 20 май. Той бе удължен с 5 дни, до 20 май включително. За този период са подадени общо 2 865 заявления.

Срокът за извършване на промени без санкция във вече подадените към 20 май 2020 г. заявления, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки, е 5 юни 2020 г.

До 15 юни 2020 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане, със санкция от 1% за всеки работен ден закъснение.