Съдът на Европейския съюз отмени ограниченията, с които се сблъскват гражданите на ЕС при закупуването на земеделска земя в България. Това стана с решение, публикувано на 18 януари, повече от 17 години след присъединяването на страната ни към блока, съобщи euractiv.com. 

Четете още: Зеленчукопроизводител: Страдаме от недостатъчно регистрирани препарати за растителна защита


Препятствията трябваше да бъдат премахнати още през 2014 г. Независимо от това българският парламент прие промени в "Закона за собствеността и ползването на земеделските земи", които създадоха сериозни пречки за гражданите на ЕС, въпреки че това противоречеше на договорното право на ЕС.

Особено проблематичен за съда на ЕС е бил българският закон, който предвижда, че лицата, които са пребивавали в България повече от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи.
"По този начин това законодателство ограничава свободното движение на капитали, залегнало в чл. 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз", постановява Съдът на ЕС.

В решението си съдът също така отбеляза, че Договорът за ЕС не допуска съществуването на закони в държава членка, които налагат такива ограничения.

Делото е заведено за първи път от австрийски граждани, живеещи в България, които искат да придобият собственост върху три полета в близост до Бургас.

През 2012 г. - пет години след присъединяването на България към ЕС, граждани на държави от ЕС и Европейското икономическо пространство (ЕИП) получиха правото да купуват неселскостопанска земя в страната.