Европейската прокуратура повдигна обвинителен акт на 14 март 2024 г. срещу физическо лице, обвинено в използване на фалшива документация за незаконно придобиване на над 220 000 евро от средствата на ЕС. 

Четете още: Сигнал: Влиятелен земеползвател унищожава общински пътища и напоителни канали

Според доказателствата ответникът е подал по електронен път проектно предложение до Държавен фонд „Земеделие“ за изграждане на отоплителна, вентилационна и климатична инсталация, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в размер на 85% и от държавния бюджет на България в размер на 15%.

Твърди се, че в това предложение ответникът е представил невярна информация – три оферти от потенциални подизпълнители за изграждане на подобна инсталация, за да изглежда допустим за подпомагане.

Ако вината му бъде доказана, подсъдимият може да получи присъда до шест години лишаване от свобода.

Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на противното пред компетентните български съдилища, уточняват от Европейската прокуратура, която отговаря за разследването, наказателното преследване и осъждането на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.