Селскостопанската авиация е способна да увеличи рентабилността в растениевъдството с 20-25%. Тя трябва да бъде безопасна и професионална. Така смятат руски експерти, съобщава Agroxxi.

Дронове навлизат в помощ на земеделието у нас

Необходимите стъпки за превръщането на руската агроавиация в по-ефективна и достъпна за фермерите ще бъдат обсъдени на Втората руска конференция за развитие на селскостопанската авиация. Тя ще се проведе този месец в Москва.

[news]
Авиационно-химическите работи представляват високоефективен инструмент за фермерите в борбата за реколтата. Според специалисти ефективността в земеделието може да се увеличи до 25%. Да се постигне този ръст на икономическите показатели обаче е възможен, стига да се гарантират фактори като безопасност на полетите и професионализъм при изпълнението им.

Първите стъпки към възраждането на селскостопанската авиация в Русия бяха направени миналата година – тогава в края на конференцията бе разработена „пътна карта“, която послужи за стартиране на пътя към модернизиране и оптимизирана на руското земеделие. Ред въпроси, свързани със законодателството, регулиращо авиационно-химическите работи, вече намериха своето решение в хода на инициирана „кръгла маса“ на управленско ниво през февруари тази година.