Производството на биологичен посевен и посадъчен материал има добра възможност за развитие и в нашата страна, смятат българските селекционери Емилия Начева и Галина Антонова от пловдивския Институт по зеленчукови култури. Те бяха на обмяна на опит в Холандия по проекта Liveseed, съобщават организаторите от Фондация „Биоселена“.

Производител: Ще разчитаме на институтите за биосемена

Двамата български селекционери се включиха в група от учени, експерти и фермери от Германия, Унгария, Гърция, Латвия, Португалия, Полша, Испания, Румъния, Холандия и Белгия. Те посетиха университета във Вагенинген, където проф. д-р Стивън Грот ги запозна с мисията на семенната банка и някои от методите за съхранение на семена

Холандски учени: „Продължителността и начините на сушене на семената са основен фактор за запазване на посевните качества.“

Участниците наблюдаваха и демонстративни полета на една от най-големите холандски фирми за производство и търговия на биологични семена от зеленчукови култури. За по-добро качество на семената се прави предсеитбено третиране и пелетиране и се използват микробиални агенти. 

Родните селекционери посетиха още една голяма фирма за сертифицирани биологични семена от над 370 сорта зеленчуци, билки и цветя. Именно тези двете холандски фирми утвърждават Холандия, като една от трите страни с най-голям експорт на биологични семена заедно с Франция и Германия.

Селекционери: „У нас е необходима държавна подкрепа за създаване на специфичен устойчив сектор за производство на биологични семена.“

Интерес за родните учени представляваше и посещението в една от най-известните фирми за сортосъздаване и производство на посадъчен материал от картофи.

След този обмен на опит българските селекционери са убедени, че и у нас има условия да се развие производството на биосемена. Още повече, че вероятните бъдещи изменения в европейските директиви ще доведат до задължителното използване на биосертифициран материал, при което ще отпадне сега съществуващата дерогация за използване на конвенционални нетретирани семена за биологично производство.