Едно от новите европейски изисквания към биофермерите, което влиза в сила през 2020 г., е задължителното използване на посадъчен биосертифициран материал. У нас обаче такъв трудно се намира и скоро това може да се окаже проблем.

Решено: Създава се дирекция „Биологично производство“ в министерството

Именно повишаването на производството и използването на биологични семена в България бе темата на семинар, организиран от Фондация „Биоселена“. Той се проведе в София в рамките на проекта Liveseed, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия (ЕК). 

В събитието взеха участие земеделският зам.-министър Чавдар Маринов, биофермери, производители на биосемена, сертифициращи фирми, представители на научни институти. Експерти от Холандия и Германия представиха добри практики от Европа.

Темата вълнува и биопроизводителя Ели Илиева от Българска асоциация „Биопродукти“. Тя и нейните колеги още през 2017 г. са поели инициативата да има биосертифициран посадъчен български материал.

„Още преди две години потърсихме сътрудничество със Селскостопанската академия да сложим във всички нейни опитни полета биосемена и посадъчен материал. Но идеята не се прие възторжено, след което всичко утихна,“ разказва Илиева. 

По думите й постепенно самите институти започнали да осъзнават, че е много важно да предоставят такъв материал на биофермерите. 

„Институтът в Садово със сигурност е много напред в това отношение и в момента разработват такива семена. Догодина ще имат вече и сертифицирани. В Генерал Тошево също започнаха, осъзнавайки, че трябва да има поне малка част от техния сегмент, която да е биосертифицирана,“ обяснява биопроизводителят. 

Темата за възстановяването на българските стари сортове също е болезнена и според фермера следва да има съответното подпомагане.

„В мярка 16.1 за иновации има такава възможност, но тя вече две години не може да тръгне. Междувременно смениха няколко пъти критериите. Обмисляме ние като асоциация да кандидатстваме, за да можем да получим подпомагане за възстановяване на българските сортове и за създаването на биосертифицирани сортове,“ споделя Илиева. 

Според нея държавата трябва да се намеси като междинно звено между производителите на биопосадъчен материал и биофермерите.

„Аз съм използвала биосемена от чужбина, които са два пъти по-скъпи. Ако нямам избор, ще продължавам да си ги купувам принудително от там, но трябва да търсим друго решение,“ убедена е биопроизводителят.