Растителната защита с дронове е напът да влезе в практиката. 

На заседанието си в сряда Комисията по земеделие в Народното събрание прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, чрез който се регулират правилата за използването на безпилотни летателни средства (дронове) при третирането на растения с пестициди. 

"Чрез тези нови технологии се намаляват вредните последици от използването на пестициди и осигуряване на възможност за развитие на така нареченото прецизно земеделие, чиято крайна цел е използването на възможно най щадящите методи и технологии, позволяващи постигане на целите на растителната защита и същевременно намаляване на количеството на използваните пестициди, респективно вредните въздействия от тях", е записано в мотивите към проектозакона, който предстои да влезе на първо четене в пленарната зала. 

В мотивите се посочва, че височината, от която се пръска с дронове е значително по-малка от тази при пръскането със самолети. Това, според вносителите води до по-малко количество използван препарат при третирането. Също така като предимство се изтъква, че растителната защита с дронове може да се прилага и на определени участъци и така ще се намали ползването на пестициди като цяло. Дава се пример и с пръскането на овощни дървета чрез дрон. Нулевите вредни емисии при работа с дрон, за разлика от използването на пръскачки, трактори или самолети, също са изтъкнати в мотивите. 

По време на заседанието на аграрната комисия стана ясно, че работата по проектозакона е протекла три месеца в рамките на работна група, в която са участвали представители на различни институции - Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта и др.

"Внесените текстове са решения на работната група, съобразени с всичко, което в момента е в ЕС, проектът на регламент и практиките на други страни в ЕС", обясни Десислава Танева, която е един от вносителите на проектозакона.