Засилва се търсене на земеделска земя в Добруджа. Появиха се оферти за закупуване на парцели с посочени цени. Търсещите чернозем са готови да платят за декар от 2500 до 2800 лв. Продавачите търсят от своя страна по 2800-2900, дори над 3000 лв./дка.

Преговаряме с Русия за по-лесен износ на агростоки

Сделките на по-високи цени все още са редки, реално интересите на двете страни се срещат на нива до 2700 лв./дка. Продажбата на земя става все по-трудна, тъй като стопанствата са окрупнени, собствениците имат сключени договори с кооперации или арендатори и следят внимателно размера на изплащаните ренти. 


Сред основните критерии, по които се определя цената, са големината на парцела, местоположението му до инфраструктура и доходността, която носи на собствениците. В различните добруджански общини черноземът има различна стойност, която зависи и от категорията на земята. Най-високи цени държат парцелите в общините Ген.Тошево и Балчик, тъй като в тези райони рентите са най-високи – 100, дори 120 лв./дка. По данни на Националния статистически институт през 2018 г. в Балчик черноземът се е търгувал средно по 2635 лв./дка, в Каварна – 2369 лв./дка, в Шабла – 2312 лв./дка. Обичайно най-ниска е средната цена на земята в района на община Тервел – 1121 лв./дка. И там обаче се сключват сделки на нива от 1800-2100 лв./дка, показват данните на агенция за недвижими имоти. В началото на октомври именно за най-необлагодетелстваните райони на Тервел се появиха оферти за закупуване на земя на цена от 2500 лв./дка. 


Влияние върху цената на чернозема през последните две години оказа и масовото насочване към етерично-маслените култури в Добруджа. За да развиват бизнеса си, бързо да засеят трайните насаждения или да окрупнят парцелите, купувачите бяха готови веднага да плащат и сключваха сделки на цени над 3000 лв./дка. 


91 лв. е средният размер на рентата за 2018 г., показват статистическите данни за Добричка област. В останалите части на страната рентата е двойно по-ниска – средно по 48 лв./дка. Ръстът на сумите за собствениците е 4,6 % за една година. През миналата година в общините Балчик, Каварна и Шабла са изплатени ренти около и над 100 лв./дка.