„Биодинамично отглеждане на трайни насаждения и зеленчуци“ е поредният онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Технически университет - Варна.

Овощари и градинари доказват реализация от 1 декември

Събитието, посветено на природосъобразните методи в земеделието и градинарството, ще се състои на 27 ноември от 10:00 часа.

 Ще бъдат представени биодинамични практики като холистичен, екологичен и етичен подход към фермерството, градинарството и храната, прилагани в различни краища на земята”, обещават организаторите.

Лекторите ще запознаят фермерите с начините за успешно земеделие без използване на торове, хербициди и пестициди, в полза на качеството на храната, на земята и обграждащите ни екосистеми.

“В основата на биодинамичното земеделие е идеята, че всяка ферма или градина са „живи организми“, които могат да се уповават на жизнения цикъл вътре в себе си. Приоритет на земеделеца е грижата за почвата и нейното подпомагане, като се цели тя да бъде съхранена и за идните поколения”, е философията, на която стъпва програмата на семинара.

Основните теми са :
  •   Биодинамични технологии за отглеждане на трайни насаждения;
  •   Биодинамични технологии за отглеждане на зеленчукови култури;
  •   Предоставяне на консултантски услуги по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР.

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация

Линк за регистрация: https://forms.gle/VTmjcpQP1kGSPKS46
Линк за достъп: https://zoom.us/j/99394609860
ID за семинара: 9759 4491 773