Какво се случва по въпроса за освобождаването на субсидиите от данък, попитахме земеделския министър Кирил Вътев по време на  форума AGRI SUMMIT 2024 „Семената на успеха”, организиран от Forbes България и Agri.bg. 

Четете още: Какво ще бъде записано в споразумението между фермерите и властта?

„Тази тема още не е повдигана както трябва и смятам, че не касае условията по настоящия протест”, отговори ресорният министър пред журналисти.

Нека припомним, че с промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, обнародвани в ДВ, бр. 106 от 22.12.2023 г., се въвежда нов чл. 22з., който гласи следното:

Физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които са получили субсидия или друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за развитие на селските райони, могат да ползват данъчно облекчение, като намалят сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 с размера на получената през годината субсидия, съответно подпомагане от двата фонда, до размера на годишните данъчни основи преди намалението, но с не повече от 100 000 лв.

Но тъй като много земеделски производители не са запознати какъв дял има Европейският фонд (% или лева) в субсидията, която получават по различни мерки и интервенции, Агри.БГ направи официално запитване към ДФЗ, за да пояснят във всеки един вид подпомагане какъв е размерът на националното доплащане и какъв е делът на субсидиите от ЕС.

Относно темата на деня – меморандума, който трябва да подпишат правителството и БАК, министър Вътев обясни, че за зърнопроизводителите ще се приложи тристепенна модулация, като ще има и таван за декарите за подпомагане.

„Загуба доказват само големите. Малките до 300 ха получават безусловно. Предложението за доказване на загуба не касае една счетоводна година, тъй като тя обхваща 3 стопански години. Т.е. от големите производители ще се иска да докажат загуба на реколтата, която е засята през 2022 г. и е реализирана през 2023 г.”, коментира той. 

На журналистически въпрос дали загуба означава непродадено зърно в складовете, министър Вътев отговори: „Означава борсови цени, които са по-ниски от себестойността, без значение дали зърното е продадено или налично. Производителите трябва да докажат себестойност на реколтата.”

Той отново подчерта, че парите са осигурени в рамките на бюджета на МЗХ и ДФЗ. На заседание на парламентарната Комисия по земеделие стана ясно, че 57 млн. лв. ще се освободят по линия на Параграф 4300, които са всъщност държавни помощи. От кои точно мерки ще се вземе този остатък, за да се влее в Украинската, попита Агри.БГ. 

„Направили сме анализ за 10 години назад в коя година, кога, по кои програми винаги остават някакви резерви. По този начин сме извлекли една сума, която най-важното е, че не ощетява никого, няма да вземе от парите на нито един друг сектор. Знаете ли колко изчисления са това и колко таблици? Не мога да ги зная наизуст”, отговори министърът.