От кои бюджетирани пера на настоящия бюджет на Министерството на земеделието ще се акумулират предложените 150 млн. лв. за изплащане на Украинска помощ през 2024 г. Този въпрос беше поставен на земеделския министър Кирил Вътев и неговия екип на заседание на парламентарната Комисия по земеделие.

Още по темата: Симеон Караколев: Не сме се съгласявали на предложените 150 млн. лв. за чувствителните сектори

150 млн. лв. е сумата, която министерството смята, че може да предостави в рамките на сегашния бюджет и да бъде на разположение за Украинската помощ. Земеделският министър увери отново, че предвидените средства са налични в бюджета на МЗХ, не ощетяват нито една друга мярка и не се вземат от нито един друг сектор. „De minimis е наличен, не се пипа. Напояването е налично, не се пипа”, допълни той. 

Ето и самата разбивка: 

•    68 млн. лв. от икономия на национално съфинансиране по интервенции за селските райони, заложени в Стратегическия план за 2024 г. 
•    57 млн. лв. идват от Параграф 4300 на ДФЗ. Това е неразпределен остатък, за който в началото на годината няма планирани мерки;
•    2 млн. лв. са икономия от преходна национална помощ за овце и кози заради достигане на прага. Там е било заложено дори над максималното бюджетиране;
•    23 млн. лв. са от инвестиционни държавни помощи, които в тази година няма да стартират, тъй като е предвидено да се реализират проектите по Националния план за възстановяване и устойчивост, както и инвестиционните мерки по Стратегическия план. Тази година инвестиционни държавни помощи няма да стартират, но за тях е планиран бюджет. Именно този бюджет за инвестиции ще отиде за Украинската помощ.

Защо се получава този остатък от 82 млн. лв., който може да бъде използван, отговарят от Министерството на земеделието: 

„До момента сме работили с бюджет 300 350 000 лева. Тази година бюджетът ни е 450 млн. лв. Предвидили сме нови мерки за финансиране. Имаме увеличение на всички бюджети по настоящите вече новонотифицирани мерки. С около 20% имаме завишение на бюджетите, така че влизаме в рамките на този бюджет от 450 млн. лв. и правим тази икономия от 82 млн. лв., които можем да ползваме за Украинската мярка.” 

Председателят на Комисията по земеделие обаче, не беше удовлетворена от този отговор.

„Истината е, че Параграф 4300 на практика представляват средствата от националния бюджет, с които Министерството на земеделието може да реши да финансира която и да е държавна мярка. Моля да предоставите на Комисията изпълнението на Параграф 4300 за 2023 г. по различните държавни мерки. Представете ни плана от коя мярка ще се вземат тези 82 млн. лв.”, настоява Десислава Танева.

Нейните опасения са, че взетите от Параграф 4300 57 млн. лв. са на практика националното финансиране по мерки за държавна помощ, които са точно толкова, колкото и миналата година. Въпросът е от кои точно държавни мерки се предвижда икономия, за да се осигури бюджетирането на ликвидността на Украинската мярка.