Огнище на птичи грип обяви Българската агенция по безопасност на храните в село Върбица, Великотърновска област. 

Четете още: Окончателно: Европейската комисия спира задължителната угар през 2024 година

 

Вирусът е установен в птицевъден обект, в който се отглеждат 37 000 пекински патици.

Около него са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат село Върбица и село Горски долен Тръмбеш от община Горна Оряховица и 10-километрова наблюдавана зона, която обхваща село Горски горен Тръмбеш, село Писарево, град Долна Оряховица и село Драганово от община Горна Оряховица, село Царски извор, село Сушица и село Бряговица от община Стражица и село Джулюница, село Добри дял и село Козаревец от община Лясковец.

 

За да се ограничи заболяването и да не се допусне неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта. 

В момента се прави епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

От хранителната агенция напомнят, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.