Фермерите в ЕС няма да трябва да оставят земеделска земя под угар през 2024 г. Европейската комисия издаде цялостен регламент за освобождаване.

Четете още: Очакват се близо 40 000 заявления при предстоящ прием за Украинската помощ

 

Задължението за заделяне на поне 4% от обработваемата земя, за да отговарят на стандарта за добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС -8, ще бъде спряно за 2024 г., реши Европейската комисия. 

Решението идва след предложението на Комисията, представено на 31 януари, и обсъжданията с държавите членки на заседанията на комитетите. Регламентът ще влезе в сила на 14 февруари, и ще се прилага със задна дата от 1 януари за една година, т.е. до 31 декември 2024 г.
Изключението, създадено от Комисията за годината на прилагане 2024 г. , предоставя възможност за прилагане на ДЗЕС 8 по някои от следните начини: 

•    4 на сто от обработваемата земя под формата на угар и/или ландшафтни елементи 
•    и/или азотфиксиращи растения (бобови) 
•    и/или междинни култури 

Бобовите растения и междинните култури не трябва да се третират  с пестициди.

Приетият окончателен акт също така дава възможност на държавите членки да изменят своите екосхеми за подпомагане на непроизводствени площи, за да вземат предвид алтернативната базова линия съгласно условията за ДЗЕС 8.

Държавите-членки трябва бързо да вземат решение за освобождаване от угар.

Ако държава-членка желае да използва опцията за спиране на задължителните угарни години, тя трябва да уведоми Европейската комисия за това до 28 февруари.