За ново огнище на птичи грип съобщи Българската агенция по безопасност на храните

Четете още: Откриха птичи грип в обект с 395 000 кокошки носачки

 

Болестта е установена в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, който се намира в землището на пазарджишкото село Мало Конаре. В него се отглеждат около 171 хил. кокошки носачки. 

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Добровница; и 10-километрова наблюдавана зона – от община Пазарджик, с. Черногорово, с. Крали Марко, с. Пищигово, с. Говедаре, с. Хаджиево, с. Огняново, с. Синитово, с. Мирянци, с. Главиница, с. Мокрище, с. Мокрище, с. Драгор, с. Ивайло и с. Сарая.

 

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици, уточняват от хранителната агенция. 

Прави се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

Птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при консумация, напомнят от БАБХ.