През последния месец организирахме серия от проверки на операторите на биологични продукти за изпълнение на изискванията за биологично производство.
 
 
Определено има пропуски, особено при пчелите, включително сме наложили и глоби на някои от тях. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по повод темата с промените на изискванията за сертифициране на биологични производители. 
 
В момента се работи по законовите текстове по отношение на това по какъв начин ще се осъществява контролът от следващата година от страна на държавата в лицето на контролиращ орган спрямо контролиращите лица и съответно бенефициенти, каза от своя страна зам.-министър Цветан Димитров.  По думите му в най-вероятно в началото на следващата година те ще поемат по стандартния административен ред за разглеждане от Народното събрание.