Сушата се отрази жестоко върху пашата на животните. Налага се да дохранваме и вече посягаме към запасите за зимата, коментира Златина Георгиева, фермер от варненското село Изворско.

Животновъди получават 27 млн. лева преходна национална помощ

През цялото лято не е имало дъжд, само в началото на август са паднали оскъдни валежи в землището на селото, разказва още стопанката. Пасищата за стадото от 42 млечни крави попадат в Натура 2000.

„Полетата изгоряха, останаха само тръни”, допълва още Златина и не крие притесненията си за изхранването на животните през зимния период.  


В момента млеконадоят във фермата е спаднал и се доят по 150-180 литра мляко на ден. Въпреки оскъдните количества, мандрата на стопанството продължава да работи и в нея се произвеждат сирене, кашкавал и кисело мляко. Кравите са черно-шарено и червено-шарено говедо, имат 25 теленца. 


От 5 октомври започва да тече срокът, в който Златина Георгиева може да подаде документи за доказване на реализираното мляко, произведено във фермата. Те се подават в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Количеството на реализираното мляко за периода октомври 2018 – 30 септември 2019, за което трябва да се представят документи, е 2000 литра. По схемите за обвързано подпомагане на млечни крави са допустими физически и юридически лица, които отглеждат 10 и повече млечни крави. 


Златина Георгиева се насочва към говедовъдството през 2012 г. Тя продължава семейната традиция, започната от баща й. През 2012 г. участва в ПРСР по мярката за млад фермер.

„Това е единствената подкрепа, която сме получили. След това направихме и мандра, но това вече се случи с кредити. Наложи се да го направим, тъй като искахме да преработваме добитото мляко”, разказва още Златина.