27 млн. лева преходна национална помощ се отпускат по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). Информацията съобщиха от правителствената пресслужба.

Важно: Кои срокове изтичат от днес до края на септември?


Средствата ще се използват за изплащане на преходна национална помощ в сектора на животновъдството.

Субсидията трябва да подкрепи животновъдите, отглеждащи говеда, овце-майки и кози-майки през зимния период, когато има по-голяма необходимост от допълнително финансиране за извършване на животновъдната дейност.

Скоро изтекоха сроковете, в които земеделските стопани трябваше да задържат животните си, за да получат преходна национална помощ през Кампания 2019.

По схемата за преходна национална помощ за овце и кози задържането на животните е 100 дни – от 18 юни до 25 септември 2019 г. включително.

Кандидатите по схемата за преходна национална помощ за говеда (необвързана с производството) следва да отглеждат 70% от референтните животни в стопанството си към последния ден за подаване на заявления – 17 юни 2019 г.