Световният ден на почвата, който се отбелязва днес, е празникът на Организацията на обединените нации, на който се отбелязва значението на добрите почви за здравословна храна и живот. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024


През 2023 година темата на Световния ден е „Почвата и водата: източник на живот“. Идеята е да се подчертае значението и връзката между почвата и водата за постигането на устойчиви и издръжливи хранително-вкусови системи. 
Оцеляването на нашата планета зависи от ценната връзка между почвата и водата. Над 95% от нашата храна произхожда от тези два основни ресурса. Тази симбиотична връзка е в основата на нашите земеделски системи, казват експертите от Организацията за прехрана и земеделие (ФАО).

Въпреки това, изправени пред изменението на климата и човешката дейност, почвите деградират, оказвайки прекомерен натиск върху нашите водни ресурси. Ерозията нарушава естествения баланс, намалявайки проникването на вода и достъпността за всички форми на живот.


България е един своеобразен музей на почвите и се характеризира с една много богата почвена покривка. Почвите у нас не са застрашени от големи деградационни проблеми, но тъй като се прилагат и мелиоративни практики, но въпреки това почвената ерозия е голяма заплаха и за почвите в България. В Националната програма за опазване и устойчиво ползване и съхраняване функциите на почвите е показано, че около 85% от почвите в България са с някакъв риск от водоплощна ерозия. 30% от почвите са подложени на ветрова ерозия“, коментира за Агри.БГ проф. Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“.

проф. Ирена Атанасова

Основните заплахи за нарушаване на функциите на почвите са дефинирани в Закона за почвите. Те се покриват със заплахите посочени в новата Европейска стратегия за почвите (2030 г.) и това са:

  • ерозия
  • вкисляване
  • засоляване
  • уплътняване
  • намаляване на почвеното органично вещество
  • замърсяване
  • запечатване
  • свлачища

Мисията на борда за почвено здраве и храни към програма "Хоризонт Европа" на ЕС, е 75% от почвите в Европа да са в добро здравословно състояние до 2030 г. в полза на хората, храните, природата и климата. 

"Грижата за земята, за плодородието и опазването на почвените ресурси е приоритет във водените политики от Министерството на земеделието", каза зам.-министърът на земеделието Георги Тошев при честването на Световния ден на почвата и провеждането на Международната научна конференция на тема: „Екология и агротехнологии – фундаментална наука и практическа реализация“, организирана от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР).