При производството на млечни продукти да се използват сурово мляко не по-малко от 80 % от вложените суровини и до 20 % добавено възстановено сухо мляко, концентрирано мляко, млечен протеин. Това предвижда Проект на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти, качен за обществено обсъждане до 19 октомври.

Животновъди за изкупните цени: Има начин държавата да се намеси

По смисъла на наредбата „Имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко“ са продукти, в които една или повече млечни съставки са заменени с частични или пълни заместители, като мазнини и/или протеини от немлечен произход. Тук изключение правят продукти на растителна основа, при производството на които са вложени не повече от 10% мляко или млечни съставки.

Целта на проектодокумента е да се въведат по-строги изисквания към етикетирането и предлагането на храни, в производството на които са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко, посочват от Министерството на земеделието. 

Конкретните изисквания по отношение на съдържанието на сухо вещество и неговата масленост в саламурените сирена са съобразени с изискванията на Кодекс Алиментариус – международно признати стандарти за храни.

МЗХГ: Наименованието „сирене“ да се използва за млечен продукт със съдържание на сухо вещество не по-малко от 40% и масленост в сухото вещество не по-малко от 40%

Съгласно проектонаредбата се забранява добавянето в млечни продукти на мазнини и протеини с немлечен произход. Тук изключение прави желатинът, който може да се добавя в йогурт, плодови и/или ароматизирани, и/или концентрирани млечнокисели продукти.

По отношение на етикирането в наименованието на имитиращите продукти, съдържащи в състава си мляко, се забранява използването на думата „млечен“ или нейни производни, както и наименованията, посочени в приложението.

Върху етикета в непосредствена близост до наименованието на продукта задължително се посочва „Имитиращ продукт“ и ясно обозначение на компонента или съставката, които са използвани като частични или пълни заместители на млечните съставки.

Прецизират се въведените в Наредбата през 2018 г. национални мерки за предоставянето на информация за храните по отношение имитиращите продукти. Имитиращите продукти трябва да се предлагат в обектите за търговия с храни предварително опаковани от производителя, на отделни щандове или на обособени за целта места, различни от тези, на които се предлагат млечните продукти и ясно обозначени с надпис „Имитиращи продукти“. 

Според ресорното министерство с прилагането на нормативния акт ще се подобри качеството на млечните продукти и най-вече ще се защитят българските производители на сурово мляко и млечни продукти. Идеята е да се повиши търсенето на сурово мляко, като се стимулира употребата му при производството на млечни продукти.