Около година след приема по подмярка 4.3 за инвестиции в напояване вече са ясни проектите на „Напоителни системи“ ЕАД, които не продължават до втория етап – техническа и финансова оценка.

Започва проверка и на „Напоителни системи“ ЕАД

От общо 26, подадени от Дружеството проекта, на два е отказано финансиране. Проектните предложения са свързани с реконструкция на магистрални канали М-1 и М-2 от Напоителна система „Ихтиман“. Като мотив се посочват „непълноти или липса на изискуемите документи“.

По приема по подмярка 4.3, който протече в периода 2 април – 3 юли 2020 г., допустими кандидати бяха „Напоителни системи“ ЕАД и сдружения за напояване и други юридически лица. Проектните предложения за възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура бяха общо 32.

•    26 проекта бяха подадени от „Напоителни системи“ ЕАД на обща стойност 114 762 927 лв. Бюджетът по процедурата обаче беше само 88 831 016 лв.;

•    6 проекта са дело на сдружения за напояване и други юридически лица. Тяхната обща стойност е 12 075 464 лв. при определен бюджет от 9 870 112 лв.

Списъкът на недопуснатите до техническа и финансова оценка проектни предложения може да видите ТУК. В очакване сме на развитие по въпроса за останалите 6, подадени от сдружения и други юридически лица.