Приключи приемът на заявления по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съобщиха от Министерството на земеделието.

Подмярката за напояване е за инфраструктура извън земеделските земи

По процедурата „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“, са подадени 6 проектни предложения. Общата им стойност е 12 075 464 лева при определен бюджет 9 870 112 лева.

По другата процедура - „Проектни предложения от „Напоителни системи“ ЕАД за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“, която е част от подмярката, са подадени 26 проектни предложения. Тяхната обща стойност е 114 762 927 лева при определен бюджет в условията за кандидатстване 88 831 016 лева.

Подадените от Напоителни системи проекти обхващат съоръжения на територията на цялата страна и са за възстановяване на главна напоителна инфраструктура, дюкери, изравнители. Предвижда се закупуване на машини и съоръжения за поддръжка на инфраструктурата.

От Дружеството ще инвестират и в измервателни устройства, които да отчитат точното количество вода. По този начин ще се постигне управление на водите в реално време, уточняват оттам. 

"С реализирането на 26-те проектни предложения ще се постигне потенциална икономия на вода минимум с 50%, като наред с това се предвижда създаване на възможност за земеделските производители за увеличение на поливните площи с минимум 200 000 дка", съобщават от Напоителни системи.  

Оценката и класирането на проектните предложения по двете процедури ще се извършват от оценителни комисии, назначени от земеделския зам.-министър Лозана Василева. Те ще преминат в два етапа. Първият е „Оценка на административното съответствие и допустимостта“, а вторият е „Техническа и финансова оценка“, допълват от ресорното министерство.
 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Снежина Динева: Водоподаването в Каварна не е спирало

Сага с безводие в Каварненско

Констатация: Язовирите в Крушари не са виновни за потопа в нивите