На 17 ноември 2014 г. започва приемът за Кампания 2015 г. по Националната програма по пчеларство (НПП) 2014-2016 г. Бюджетът по четирите мерки: А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физикохимичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”, е малко над 4,4 млн. лв. Това съобщи заместник-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие” Иванка Багдатова по време на информационния ден за българските пчелари. Събитието се състоя днес в парк-хотел „Севастократор”, с. Арбанаси, общ. Велико Търново.
 
Експерти от ДФ „Земеделие” обясниха на присъстващите пчелари, че приемът на документи по четирите мерки за настоящата кампания ще продължи 10 работни дни. Заявленията ще се приемат от 17 ноември до 28 ноември 2014 г. Образци на документите за кандидатстване са публикувани на официалната интернет страница на ДФ „Земеделие” в раздел „Селскостопански пазарни механизми”.
 
Експерти от отдел „Месо и пчеларство” учочниха, че документите по мерките за борба с вароатозата, физикохимичен анализ на пчелния мед и купуване на кошери, отводки и пчелни майки трябва да се подава лично или чрез упълномощено лице. Те ще се приемат в  28-те областни дирекции на ДФЗ по адрес на регистрация за физическите лица и по адрес на управление - за юридическите лица. Експертите допълниха, че часът на подаване на документите няма да бъде водещ критерий за класирането.
 
Размерът на финансовата помощ по трите мерки ще бъде между 60% и 80% от одобрените разходи, в зависимост от изискванията по конкретната мярка, заложени в Наредба № 9 от 19 ноември 2013 г. По-късно през деня експерти от отдел „Промоционални програми” разясниха на пчеларите и изискванията за кандидатстване по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”.
 
Документите по мярката ще се подават в Централно управление на ДФ „Земеделие” в град София. Новото през Кампания 2015 г. е, че поради успешното прилагане на мярката общият й бюджет е увеличен от 150 хил. лв. на 350 хил. лв. Средствата ще покриват разходи за информационни материали, организиране на пресконференции, наем на зали и щандове, участие в международни изложения и др.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!