В един от всеки десет проверени обекта за производство или търговия с храни  има нарушение на установените правила, стана ясно от информация на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за проверките, извършени миналия месец.
 
 
Инспекторите от отделите „Контрол на храните” към областните дирекции по безопасност на храните са провели официален контрол на 10 284 обекта за производство, за търговия на едро и дребно с храни, и на заведенията за обществено хранене. 
 
По време на проверките са издадени 1 081 предписания и са съставени 78 акта за установяване на административни нарушения. Два обекта са затворени временно. Заради различни нарушения специалистите са изтеглили за унищожаване 1 353 кг храни, 5530 броя яйца и 6 литра сурово мляко.

БАБХ посочва най-честите несъответствия, открити при проверките през септември:

1. Пропуски във водените записи, свързани със Системите за управление безопасността на храните, липса на проследимост на предлаганите храни, лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.
 
2. Несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите.
 
3. Предлагане на храни с изтекъл срок на годност, неправилно съхранение на храни, некоректно етикетирани храни, съгласно действащото законодателство, без здравна и идентификационна маркировка.
 
4. Извършване на дейност, нерегламентирана в удостоверението за регистрация по Закона за храните и обекти без регистрация по чл. 12 от Закона за храните.