С европейски регламенти, публикувани на 26 и 29 юни, се въвеждат извънредни мерки в лозаро-винарския сектор. Те са в рамките на Националните програми за подпомагане на сектора, които държавите членки изпълняват до 15 октомври 2023 г. 

Питаме ви: Планирате ли да прилагате някоя от Екосхемите?

Пакетът от мерки е заложен в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019-2023). Документът е на обществено обсъждане до 13 юли.

От Министерството на земеделието посочват, че икономическата ситуация в сектора е усложнена в резултат на Ковид пандемията, войната в Украйна и последвалата висока инфлация, която повлия върху покупателната способност на европейските граждани, както и добрата реколта на винено грозде през 2022 г. в страните членки. 

В момента произведеното вино трудно намира пазарна реализация, а натрупаните запаси от предходните години допълнително влошават ситуацията.

Предвидените извънредни мерки в лозаро-винарския сектор включват:

•    Възможност за прилагане на мярката „Събиране на реколтата на зелено“ през финансова 2023 г. със срок за подаване на заявленията до 31 юли;
•    Увеличен интензитет на подпомагането за дейности, които са договорени в периода 16 октомври – 31 декември 2022 г. и чието изпълнение започва през 2023 г.;
•    Националните програми на държавите членки могат да се изменят по всяко време на годината, но не по-късно от 15 октомври 2023 г.

Предложените промени относно увеличения интензитет се отнасят до мерки:

•    Преструктуриране и конверсия на лозя – 80% от одобрените разходи;
•    Инвестиции в предприятия – 60% от одобрените разходи;
•    Популяризиране в трети държави – 60% от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20% от одобрените разходи държавна помощ;
•    Информиране в държавите членки – 60% от одобрените разходи, като помощта може да бъде допълнена с 20% от одобрените разходи държавна помощ;
•    Събиране на реколтата на зелено – 60% финансова помощ от сумата на преките разходи за операциите по отстраняване на гроздовете и на загубата на приходи.

Друга промяна засяга подаването и разглеждането на заявления за междинно плащане по мерките „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и „Инвестиции в предприятия“, които бяха предвидени за 2023 г. Няма вече да се изисква удостоверение за приключили дейности, издадено от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Аргументите са, че междинното отчитане не предполага изцяло изпълнени дейности по сключен договор, а отчитане на извършени разходи поне 30% от общото договорено подпомагане.

Финансирането на мерките от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор ще бъде в рамките на определения за програмата бюджет, допълват от ресорното министерство.