Да се даде предимство на местния животновъд при разпределянето на пасища, за да се избегне порочната практика за „пасищен туризъм”. За това за трети път в рамките на една година настояват от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА), внасяйки в парламентарната Комисия по земеделие предложение за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ). 

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Според Асоциацията в комисията, която разпределя общинските пасища и мери и се назначава от кмета, трябва да участват представители на Министерство на земеделието, които да бъдат гарант за обективност и безпристрастност в целия процес.

Протоколът следва да се обявява на място в кметството и Общинската служба по земеделие, както и на техните два сайта, като се посочват регистрационен номер на животновъдния обект, собственик, вид и брой на животните, размер на разпределените пасищни площи в съответното населено място.

„С тези промени ще се ограничи наличието на виртуални животновъдни обекти и виртуални животни, защото методът на самоконтрол по места ще сработи значително“, пише в социалните мрежи Симеон Караколев, съпредседател на НОКА. 

Не на последно място, от Асоциацията настояват да се въведат имуществени санкции за длъжностните лица, които съзнателно заобикалят законовия ред при разпределянето на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд. Посочената глоба е от 5000 до 10 000 лв.

Според НОКА отговорните лица в общините и областните дирекции по земеделие са длъжни справедливо да разпределят пасищните площи на реалните фермери от даденото населено място. Субективният подход при разпределянето им би било нарушение на закона и подлежи на санкциониране.