Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ-РА) е изготвил и изпратил за съгласуване и одобрение от Министерството на земеделието индикативен график по схемите и мерките по директни плащания за периода януари – юни 2022, отговориха от Фонда на запитване на Агри.БГ. 

Дали ремонт на ремонта на Стратегическия план ще обърка плащането на субсидиите

Както обикновено, първото плащане, предвидено за календарната година, е през месец януари по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ1). Конкретна дата обаче не е посочена. За сравнение миналата година вторият транш бе изплатен на 18 януари.

От ДФЗ уточняват, че стремежът при изготвяне на индикативния график за Кампания 2021 е да се запазят параметрите от предходната кампания, като по този начин земеделските стопани могат да разчитат на предвидимост.

На въпроса ни защо Системата за електронни услуги (СЕУ) не работи от няколко дни, ни бе отговорено, че в момента се въвеждат нови функционалности и се прави извънредна профилактика на хардуерната инфраструктура. Затова е възможно някои функционалности в нея да бъдат временно недостъпни. 

„Екипите, ангажирани с поддръжката на системата, работят по нейното надграждане с цел осигуряване на високо качество на предоставяните електронни услуги“, аргументират се от ДФЗ.