Болезнените спомени за сушата през 2020-а година остават, но предстои поливен сезон 2021 г. и земеделците се надяват, че природата ще ги пощади. Освен нея обаче "Напоителни системи" също имат ангажимент към осигуряването на вода до стопанствата, разбира се, само до там, докъдето каналите им стигат и са що-годе годни и след предварителна заявка от земеделските производители.

Подмярка 4.1 и напояването не търпят отлагане

Каква ще е цената на водата за напояване?

Тази година няма да има промяна в цената на водата, заяви изпълнителният директор на "Напоителни системи" ЕАД Снежина Динева пред Дарик. Тя припомни, че вече четвърта поредна година цената не се е повишавала, като отдаде това на строгата финансова дисциплина на дружеството и добави:

При увеличаване на обема на поливните площи, веднага ще направим анализ и може да внесем нови компоненти в методиката, тъй като съществува опцията и за големи отстъпки.

От такива можете да се възползвате и в момента, уверява Динева, като цялата информация е качена на сайта на Напоителни системи.

Към уверенията си Динева добавя, че всички язовири на "Напоителни системи" са в годно техническо-експлоатационно състояние. Към края на март те са разполагат с 57% среден обем на напълване, „което ни дава спокойствието и уверението, че ще имаме успешен поливен сезон през 2021 г., подчерта тя и добави: „Имаме и необходимия ретензионен обем да поемем пролетното снеготопене, което се очаква през април“. Снеготопенето вече е факт, а надзорът на язовирите е постоянен, уверяват от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). За първи път от месеци язовирите в страната са толкова пълни, че МОСВ е премахнало ограниченията за април и е удовлетворило заявките за водоподаване за всички градове, информира Днес.БГ

"Напоителни системи" очаква интерес от стопаните

168 са язовирите в страната под контрола на "Напоителни системи", а още 19 язовира, които са публично-държавна собственост и осигуряват по-големия ресурс за напояване са стопанисвани от дружеството.

„Очакваме разбира се да има и повече заявени за поливане площи тази година. За миналата година те са били 276 000 дка за първа поливка. Нашата огромна цел е с рехабилитацията на хидромелиоративната структура да се вдигат все повече площите за напояване. Ние притежаваме около 90% от тази инфраструктура в страната, а напоителните  ни канали са над 7 000 километра. Преди всеки поливен сезон във всички клонове, където имаме заявени площи от земеделски производители, се извършват частична рехабилитация, обясни Динева

Данните от последното преброяване сочат, че 5 200 000 дка са годните поливни площи, вписани в опеката на дружеството. Под 300 000 дка обаче са тези, които "Напоителни системи" полива. Динева изрази  надежда, че след рехабилитацията на хидромелиоративната система интересът ще се увеличи, а дружеството ще има възможността да обслужи над 80% от тези площи.

Каква е процедурата?

Ако искате вода за напояване, задължително трябва да подадете заявление към съответния клон. След това техници идват на място, виждат площите, замерват ги чрез gps координати, които се вкарват в специален софтуер на дружеството, които работи от две години. След това сключвате договор за доставка на вода за напояване. В зависимост от това колко поливки искате, можете да ползвате водата по два начина -  чрез измервателно устройство или по напоителна поливна норма. 

Какво предстои?

"Напоителни системи" за първи път стана бенефициент по подмярка 4.3, която завърши миналата година и сега предстои нейносто изпълнение. По този проект предстоят 24 напоителни канала да бъдат изцяло рехабилитирани, което се очаква да донесе 50% икономия от вода, а в същото време двойно увеличаване на възможността за поливане на поливните площи. Във Плана за възстановяване и устойчивост пък е включена рехабилитацията на много по-голяма част от инфраструктурата – 265 обекта, които ще бъдат изцяло възстановени.

Освен това дружеството кандидатства и по проект за цифровизация към Министерството на околната среда и водите, което ще даде възможност за електронно отчитане на водата и инсталирането на измервателни устройства по всички главни и разпределителни канали. 

Какво, кога и доколко от това ще се изпълни, ще продължим да следим.