Голямата мелница и до днес е един от символите на Балчик. Наред с пристанището и рибарския кей, тя е една от впечатляващите забележителности на брега на морето. На фасадата на уникалната сграда се вижда дата на построяване – 1909 г. от Анонимно индустриално дружество.
 
 
Проектът и изпълнението са възложени на германска фирма, която е участвала в изпълнението на най-големите европейски силози и мелници за епохата –  във Франкфурт ам Майн, Будапеща, Генуа, Мюнхен, Венеция. За една година дружеството построява в Балчик най-модерно оборудваната мелница на Балканите. В нея са разположени първите стоманено-бетонни силози в България. Проектът за сградата и технологичното оборудване са изпълнени в Германия. Общият брой на работниците в механизираната мелница е около 15 човека на смяна, а капацитетът – 75 тона брашно на денонощие. В историческите данни е посочено, че тя е имала стратегическо значение за изхранването на българската армия в началото на XX век. 
 
 
Днес сградата на мелницата е реставрирана в оригиналния й външен вид. Процесите по обновяването и реконструкцията започват през 2014 г. по ОП „Регионално развитие”. Проектът по тази програма предвижда възстановяването на няколко културно-исторически обекта в Балчик, сред които и мелницата. Общият бюджет възлиза на над 6 млн.лв., като една трета от него е за земеделското съоръжение. 
 
За да бъде атрактивна и посещавана, мелницата е превърната в място за културно-творческо общуване. Информационният център на първия етаж се посещава от гости на Белия град, където получават точни насоки за забележителностите в региона. В мелницата е обособена концертна зала с невероятна акустика, място за семинари и мултимедийни презентации, предвидени са изложбени експозиции за земеделската история на региона. 
 
 
Желаещите да сключат брак могат да го направят в ритуалната зала на мелницата и да сложат началото на съвместния си живот в сграда със 110-годишна история, която е символ на Балчик и на Крайморска Добруджа. Особено ценен за индустриалната и строителна история е фактът, че силозите и обслужващото ги стълбище са запазени в напълно автентичен вид, непроменен от построяването си през 1909 година до сега. Тук могат да се наблюдават и изследват технологиите при употреба на стоманобетона. 
Върху южната фасада на мелницата все още стои навигационен знак. Двете метални стрелки някога са били ориентир за корабите при навлизане в пристанището.