Предвидените промени в Закона за подпомагане на земеделските производители, минали на второ четене в Комисията по земеделие и в Парламента, пораждат реакции сред земеделската общност в Добричка област.

Обвързването субсидии-ренти: За и против

Една от целите на новите предложения е да се защитят собствениците на земя и това да става чрез следния механизъм: за да получат субсидия, обработващите земята трябва да представят документ за изплатена рента. 

Неизплащането на ренти е проблем в други части на страната, но не и в Добруджа. До тази есен регионът изплаща най-високи ренти не само у нас, а в целия Европейски съюз.

„Немислимо е да не дадем рента, при това положение собственикът ще си вземе земята и ще я даде на друг арендатор”, обобщава стопанин от община Шабла и допълва, че въпреки сериозните щети през тази стопанска година, всички търсят начини за изплащане на сумите, заложени в договорите със собствениците на земя. 

Условието „субсидия срещу рента” не е включено в програмния период и не е ратифицирано от ЕК, коментира от своя страна Петър Димитров, земеделски производител от община Балчик. 

„Предполагам, че ще възникнат проблеми с ЕК, тъй като плащанията на субсидии нямат нищо общо с плащанията за ренти по европейските регламенти. Най-много страната ни да получи глоба”, разяснява фермерът.

Рентите и наемите за общинска или държавна земя се изплащат на база сключени договори. Ако няма плащане, има конкретни юридически стъпки.

„Колкото до субсидиите, то те се изплащат на база на обработваемата земя и подадените документи с посочени конкретни ангажименти от страна на земеделския производител. Няма прецедент собственик на земя да получи рента на база, че има издадена скица и че изобщо е собственик”, аргументира се още Димитров.

Той допълва, че ако беше така, то собствениците директно щяха да получат субсидиите, които всъщност се превеждат на фермерите срещу поети конкретни ангажименти. „При всички положения собствениците на земя ще си получат дължимото, но тази година няма да е 100 лв./дка”, допълва Петър Димитров. 

При липсата на дъжд и продължаваща суша в региона, особено в крайморските общини Шабла, Каварна и Балчик, на дневен ред идва друг проблем – назряват фалити сред земеделските стопани.

„Най-вероятно ще има фалити, особено при малките производители. Вместо да се помогне на такива хора да се развиват, да се спасят и да произвеждат, ги обричат на фалит по този начин. Това не е подпомагане, нито стимулиране на производството. От там трябва да се започне!”, коментира промените в Закона Кирил Комитов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации в Добрич. 

„Рентата е продукт от това, което е произведено и реализирано. Няма ли резултати, няма как да има висока рента. Това за съжаление рефлектира върху хората, които са си дали земята”, обобщава още браншовикът.