Доскорошният ръст на цените на селскостопанските стоки в Европейския съюз се е забавил рязко през второто тримесечие на 2023 г. (в сравнение със същото тримесечие на 2022 г.), сочат данните за индексите на селскостопанските цени, публикувани от Евростат. 

Четете още: Гласуваха бюджета за украинската помощ. Плащането ще е до 30 септември

 

Освен това средната цена на стоките и услугите, използвани в момента в селското стопанство (вложени ресурси, които не са свързани с инвестиции), е намаляла между второто тримесечие на 2022 и същия период на 2023, като това е първото понижение от последното тримесечие на 2020 г.

Тези данни предполагат по-нататъшно стабилизиране на световните селскостопански пазари след период на прекъсване, който се характеризира със силно селскостопанско производство и ръст на цените на суровините.  

Между второто тримесечие на 2022 г. и второто тримесечие на 2023 г. средната цена в ЕС на селскостопанските продукти се е увеличила с 2%. Това е значително по-нисък темп на увеличение в сравнение с предходното тримесечие, когато средната цена се е повишила със 17% (първото тримесечие на 2023 г. в сравнение с първото тримесечие на 2022 г.).

Най-рязък ръст на цените през второто тримесечие на 2023 г. сред основните групи произвеждани продукти има при цитрусовите плодове, които поскъпват средно с 89%, зехтина – с 48% нагоре и картофите – с 38%. Тези покачвания на цените до голяма степен отразяват производствата, засегнати от сушата. 

Сред другите продукти си струва да се подчертае силното покачване на цените на яйцата – с 31% и свинете – с 28%.
За същото време цените на зърнените храни намалява с 31%, докато тези на птиците и млякото остават по-стабилни.
Сред суровините, които не са свързани с инвестиции, най-рязък процент на спад има при торовете и подобрителите на почвата (-23%), енергията и смазочните материали (-13%) и храните за животни (-5%) .

На национално ниво по-голямата част от страните от ЕС (17 от 27) продължават да изпитват повишения на цените на селскостопанските продукти през второто тримесечие на 2023 г. в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. Най-бързите темпове на увеличение са регистрирани в Португалия (+22% ), Гърция (+21%) и Испания (+16%), страни, които са имали условия на суша. За разлика от тях, Литва, Естония и България отбелязват най-рязък спад на цените.