Комисията по земеделие в Европейския парламент разглежда проектостановището на българския евродепутат Мария Габриел относно изменението на Директивата за меда.

В проектостановището си евродепутатът подкрепя предложението на Комисията поленът да се разглежда като естествен съставен елемент на меда и препоръчва да се обърне внимание на прякото и косвеното въздействие върху сектора на пчеларството при приемането или отхвърлянето на предложението.

Медът се счита за здравословен естествен продукт. За тази цел, при все, че има възможност медът да се етикетира като съдържащ генетично модифициран полен като съставка, това ясно ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Ако медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към меда, а случаят не е такъв.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!