На 15 май приключи целевият прием на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“, насочен само за животновъди. Това е първата от четирите подмерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), с финансовата подкрепа на които кандидатите могат да подобрят биосигурността в своите стопанства.

Подмярка 6.3: ДФЗ отговаря на какъв етап е предходният прием

От ДФЗ съобщават, че подадените проектни предложения по настоящия прием са 214. От тях остават за разпределяне и разглеждане общо 197 проекта. Останалите 17 предложения отпадат от процедурата, тъй като са дублирани.

Субсидията на коректно заявените 197 проекта възлиза на 5 671 820 лв. (2,9 млн евро) при заложен бюджет от 11 734 800 лв. (6 млн. евро). 

От Фонда припомнят, че финансовата помощ за един кандидат по подмярка 6.3 е безвъзмездна и е до левовата равностойност на 15 000 евро, разпределена на два транша. Първото плащане е в размер на левовата равностойност на 10 000 евро и се извършва след сключване на договора между бенефициента и РА. Второто плащане, в размер на левовата равностойност на 5 000 евро, се превежда след проверка на РА и след като се установи коректното изпълнение на бизнес плана.

Какво следва от тук нататък? Предстои оценка и класиране на проектните предложения от оценителна комисия на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Етап 1 включва предварителна оценка, етап 2 – оценка на административното съответствие и допустимостта, и етап 3 – техническа и финансова оценка.

Междувременно експертите на ДФЗ все още работят по предходния прием на подмярка 6.3, чиито проектни предложения се подаваха до 30 септември 2019 г. В момента предстои да се извърши тяхната оценка за административно съответствие и допустимост, отговориха преди време от Фонда за Агри.БГ.

През настоящия програмен период са обявени три приема на проекти по подмярка 6.3 – през 2016 г., 2019 г. и 2020 г. До момента са преведени близо 56 млн. лв. по общо 2 006 сключени договора

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Излязоха списъците на проектите по подмярка 6.3

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

Биосигурност: Ще има ли полза от специалните подмерки по ПРСР?