Фермерите, които отглеждат овце, кози, свине или птици в семейни стопанства, имат срок до 15 май, за да поискат финансова подкрепа по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Министерството: Вижте най-важното за новите приеми по ПРСР

Субсидията за едно малко стопанство по тази подмярка е в размер на 15 хил. евро, които се изплащат на два транша. Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно проектни предложения за кандидатстване на земеделските стопани, съобщиха от институцията.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

От Службата припомниха, че новият прием по подмярка 6.3 беше отворен на 6 март тази година. Проектите се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020, на интернет адреса http://eumis2020.government.bg/.

„За да получите безплатно изготвяне на проектното предложение от експертите на НССЗ следва да подадете заявление за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2, което можете да свалите от страницата на НССЗ“, обясниха от Службата. 

Попълнения и подписан формуляр от стопанина може да се изпрати чрез куриер или чрез Български пощи на адреса на офиса на НССЗ.  

Приемът по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020 тази година е насочен към подкрепа на проекти от сектор „Животновъдство“ - овце, кози, свине и птици, чието изпълнение ще допринесе за повишаване на биосигурността, икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства от сектора.

Целевия прием за проектни предложения на кандидати – малки стопанства по подмярка 6.3 е отворен до 15 май 2020 г., припомниха от Службата.

При оценяването ще бъде даден приоритет на проектите:

  • на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени вследствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;
  • на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;
  • на земеделски стопанства в планински район;
  • на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството.

Въпреки обявеното извънредно положение и здравната обстановка в страната, свързана с COVID 19, от НССЗ подчертаха, че Службата не е прекратявала предоставянето на своите услуги на земеделските стопани

Предприети са мерки за улеснение на земеделските стопани, които желаят да ползват услугите на НССЗ, както и да бъдат приемани заявления за получаване на консултантски услуги по електронен път и комуникация от разстояние.

В ситуацията на извънредно положение както земеделските стопани, така и експертите на НССЗ срещат затруднение при набавяне на необходимите за кандидатстване документи, което забавя подготовката на проектните предложения.

Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020). .

Съветваме Ви да се свържете с експертите от Териториалните областни офиси /ТОО/ на НССЗ, за получаване на необходимата информация, консултации и помощ при кандидатстването по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020г.

НССЗ има офиси във всеки областен град на страната. 

Информация за адресите и телефоните за връзка с екипите от териториалните областни офиси на НССЗ може да намерите на сайта (www.naas.government.bg): рубрика „Контакти”, подрубрика „Областни офиси на НССЗ”.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Решено: По новия прием на подмярка 6.3 животновъдите не доказват доходи

Излязоха списъците на проектите по подмярка 6.3

ДФЗ: Ранкингът по подмярка 6.3 е готов, вижте го