Остават броени дни до тазгодишния целенасочен прием на заявления само за животновъди по подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки стопанства“, който приключва на 15 май. Какво обаче става с миналогодишния прием, попитахме експертите на Държавен фонд „Земеделие“, които отговарят специално за Агри.БГ.

Излязоха списъците на проектите по подмярка 6.3

В момента предстои да се извърши оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения, приети до 30 септември 2019 г. по подмярка 6.3. След нейното приключване на страницата на ДФЗ и в ИСУН 2020 ще се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени основанията за това. 

Предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 бе обявено през февруари. След приключване на приема в ИСУН 2020 проектите минаха през оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, а резултатите бяха публикувани в библиотеката на Агри.БГ и в сайта на ДФЗ. До 14 дни след публикуване на предварителния ранкинг стопаните можеха да подават възражения. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.3 през ИСУН е 22 млн. евро. Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни предложения. До момента данните показват, че в извадката на 100-процентния наличен бюджет влизат тези, които са заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.

А относно текущия прием от ДФЗ припомнят, че той е във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици. Затова той е насочен към сектор „Животновъдство“ с цел да се повиши жизнеспособността на малките земеделски стопанства, да се подобри опазването на околната среда и да се ускори тяхната модернизация.

През месец март земеделският зам.-министър Лозана Василева цитира данни, според които по подмярка 6.3 за настоящия програмен период са сключени 1 907 договора. Договорени са 55,946 млн. лв. и са изплатени 54,320 млн. лв. 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

ДФЗ отговаря: Кога ще има доплащане по подмярка 6.1?

Субсидии: Как министерството преразпределя 175 млн. евро?

ДФЗ отговаря: Какво се случва с подмярка 4.1.2?