Още миналата година Министерството на земеделието заговори за необходимостта от по-добра биосигурност в животновъдните стопанства. Влошената епизоотична обстановка, свързаната най-вече с Африканската чума по свинете и болестите по дребните преживни животни, доведе до нормативи промени, включително в Наредба 44 и Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Подадохте ли заявлението си за Кампания 2020?

За да могат стопаните да отговорят на новите изисквания за биосигурност, от ресорното министерство решиха да отворят целеви приеми по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Сега е моментът да ни кажете дали вие сте един от тях, като участвате в анкетата на Агри.БГ.

В момента тече прием по две от заплануваните мерки. Подмярка 6.3 Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ е отворена до 15 май, а от 8 май започна кандидатстването по изцяло нова подмярка – 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

За месец юни се очакват приеми по останалите други подмерки, по които може да се кандидатства за някои от дейностите за биосигурност. Месецът ще започне с прием по подмярка 4.1Инвестиции в земеделски стопанства“, и ще завърши с прием по другата нова подмярка – 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

Споделете с нас дали одобрявате тези целенасочени приеми, дали планирате да кандидатствате и с каква нагласа подхождате. Дори да не сте животновъди, кажете какво мислите. Вашият глас е важен, нека бъде чут!