Дигитални решения вече се прилагат почти навсякъде. В Чехия, например близо ¾ от земеделските стопани използват системи за прецизно земеделие. Вижте как те успяват да повишат ефективността във фермите, чрез внедряване на модерни технологии.
 
 
Чешките фермери използват редица роботите за доене. Заедно с това предпочитани са и автоматични почистващи средства за подови настилки в оборите. Те засмукват мръсотията и я отстраняват. Все повече трактори са свързани с интернет и разликата от въвеждането на подобни технологии ясно си личи. 
 
Според анализатори именно модерните технологии ще подпомогнат намаляването на употребяваните пестициди и бюрокрацията за някои от контролиращите органи. Чрез системите за прецизно земеделие драстично могат да се понижат разходите, пише Съвети в земеделието. Внедряването на новите технологии в селското стопанство е задача, която се изпълнява благодарение на усилията на учени и фермери. 
 
Преди близо три години в Чешката република беше създадена технологична платформа за земеделие. Години са били необходими за създаването на различни сензори, почвени сонди, алгоритми за работа, които да поддържат и/или подобряват качеството на почвата. В изследванията, които се провеждат не се обръща внимание само на внедряването на роботизирани системи. 
 
Освен това се търсят и нови начини за отглеждане на растенията, за да се увеличат добивите и да се намалят разходите. Тестовете се извършват първо с пилотни компании или така наречените демо-ферми. Едва тогава технологиите биха могли да се приложат и на практика.