Подготвяните промени в Стратегическия план и изпълнението на оперативни програми от признати организации на производители са представени в петък на ангажираните в секторите „Овче и козе месо“, „Говеждо и телешко месо“, „Свинско месо“ и „Птиче месо“ по време на среща със земеделския министър. 

След срещата с премиера: Има диалог, дано има и чуваемост

Изтъкнати са предимствата на сдружаването на земеделските производители в групи и организации като начин за повишаване на тяхното влияние по веригата на доставки на храни и увеличаване на дела на произведените стоки, предлагани в търговската мрежа, съобщават от аграрното министерство. 

Министър Вътев е посочил, че целта е да се създадат ефективни бизнес модели при производството на месо и преработката и реализацията му.

Според него проблемите пред сътрудничеството в сектора ще се решат с два нови закона - Закон за търговията със земеделска продукция и Закон за кооперативите. Като конкретни задачи пред производителите на месо, Вътев е посочил създаването на големи модерни кланици в Северна и Южна България и ефективното оползотворяване на отпадъците от производството. 

Министърът е убеден, че организациите на производители ще засилят пазарния успех на българските селскостопански продукти.