От днес – 7 януари, до 18-и януари 2019 г. Започва прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Документи ще се приемат в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. 
 
 
Пчеларите могат да подават заявления за подпомагане по мерките и дейностите от Програмата за последната година от нейното действие.
 
Мерки Б, Г и Д от програмата включват дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и купуване на кошери, пчелни семейства и майки. По мярка А кандидатите ще бъдат подпомагани при купуването на дребен пчеларски инвентар, докато мярка В е насочена към подвижното пчеларство.
 
Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е одобрена от Европейската комисия с Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1102, като общият бюджет за нея възлиза на приблизително 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% от националния бюджет. За 2019 г. финансовият ресурс е 4 758 590 лева, като по време на първия период на приема през месец ноември 2018 г. са подадени близо 1 400 заявления за подпомагане с размер на заявената финансова помощ над 3.9 млн. лв.
 
Повече информация за мерките и условията за финансиране по НПП 2017-2019 г., както и образец на заявлението за подпомагане, заинтересованите могат да получат в областните структури на фонда, в Централно управление на фонда, както и от сайта на институцията.
 
Отново ще се дава възможност инвестициите по мерки А, Б, В и Д да бъдат реализирани чрез нисколихвен кредит от ДФЗ. След одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по НПП, пчеларите ще могат да подават заявления за кредит в срок до 15 юли в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице.