Пчеларите, изпълнили договорите си от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. могат да подават заявления за плащане до 15 август.
 
 
Приемът на документи по мерки А, Б, В, Г и Д започна от 5 юни, в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), като до момента са приети 1311 заявления. Образецът на заявлението за плащане и информация за особеностите по окомплектоване на документите могат да бъдат намерени на сайта на ДФЗ.
 
От ДФЗ припомнят, че кандидатите могат да заявят плащане за всяка една дейност от НПП, която са се ангажирали да изпълнят. За да получат финансиране те трябва да имат валидна регистрация като земеделски стопани и да са подали актуална информация за регистъра на пчелините на БАБХ.
 
Фонд „Земеделие“ ще преведе финансовата помощ след приключване на задължителните административни проверки, на внесените от пчеларите документи. Ще бъдат извършени и проверки на място, за да се установи дали дейностите по договорите са изпълнени коректно. Земеделските стопани трябва да са  извършили одобрените им разходи по Програмата в периода от 1 август на предходната финансова година до 31 юли на финансовата година, за която са кандидатствали.