Предложението за промени в Закона за пчелите, според които пчелните кошери трябва да се изнесат извън населените маста в случай, че са над 10, предизвика безпокойство сред пчеларите. 
[news]

„Редуцирането на броя на пчелните семейства в УПИ до 10 броя означава, че трябва да извадим останалите  пчелни семейства от дворните места и да ги изкараме на гола поляна , без ток, без вода, без ограда, без помещение за инвентар, без охрана. Това не  бива да се допусне, още повече, че няма къде да изнесем пчелите - общините трябва да осигурят подходящи терени за разполагане на изнесените пчелини, което едва ли е възможно в обозримо бъдеще“, посочва председателят на Съюза на българските пчелари Михаил Михайлов в официално писмо до председателя на НС Цецка Цачева против приемането на Законопроекта за Закона за пчеларството.
 
Възраженията на пчеларите срещу предвидените промени са следните: Пчелните семейства (кошери) не се застраховат против кражби – нито една застрахователна компания не изплаща премии за кражби; много от пчеларите, бенефициенти по пчеларски програми са длъжни да не местят кошерите си от стационарните пчелини най-малко 5 години, като нарушението на договорите води до връщане на получените суми. Освен това отглеждането на пчелите и добиването на пчелния мед и другите пчелни семейства са пряко свързани с прилагане на системата на добрите хигиенни практики. В местата извън регулация това ще бъде трудно осъществимо и свързано с огромни разходи за пчеларите.
 
Пълния текст на писмото можете да прочетете на следния линк: 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!